Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Mevsuk Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin fikri ve sınai haklarını en faydalı biçimde
kullanmaları ve bu haklarını ihlallerden korumaları için hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Bu alandaki hukuki hizmetlerimiz, fikri mülkiyet haklarının tesis edilmesi, kullanılması ve
korunmasının yanında; fikri ve sınai hakların ticari kullanımı, hakkın ihlali durumunun ve diğer
ihtilaflı durumların çözümlenmesi hizmetlerini içermektedir.