Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Mevsuk Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi, her
türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan
uyuşmazlıklar, ön araştırmalar, taksim davaları, müdahalenin men edilmesi davaları, bedel artırım
davaları, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kayıtlarındaki hataların yolsuz tescilin düzeltilmesine
ilişkin davalar, tahliye davaları, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin incelenmesi ve
düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlemesi, ipotek ve rehin tesisi
işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık
hizmeti vermektedir.

Randevu Almak İçin Bize Ulaşın