YABANCILARA VERGİ NUMARASI TEMİNİ

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, vergi mükellefiyetini gerektirecek faaliyetleri nedeniyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine pasaportlarının noter onaylı örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile işe başlama bildirimi ekinde
istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde, kendilerine vergi kimlik numarası verilerek mükellefiyet kaydı yapılacaktır. Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif
Vergi Dairesi’nin web http://ivd.gib.gov.tr uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır. Yabancılar için Potansiyel Kimlik Numarası Alma Adımları:
1) http://ivd.gib.gov.tr Adresine girin.
2) Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası linkine tıklayın
3) Ekrandaki formu eksiksiz doldurun
4) Pasaportunuzun resimli sayfasının fotoğrafını ekleyin. (max.1MB)
5) “Tamam” butonuna basın.
Potansiyel Vergi Kimlik Numaranız açılan sayfada isminizin bulunduğu satırın altındadır.

Vergi Kimlik Numarası Kullanılacak İşlemler

Vergi kimlik numarası kullanılacak başlıca işlemler aşağıda olduğu gibi sıralanabilir.
· Noterlik işlemlerinde,
· İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak takip işlemlerinde,
· Tapu işlemlerinde,
· 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak tescil işlemleri
· Bankacılık ve mali hizmet işlemleri,
· Her nevi tahvil,bono ve borçlanma senedi işlemleri,
· Kredi kartı okuma makinesi işlemleri,
· Havale işlemleri ,
· Çek ve senet (bono) işlemleri,
· Sermaye piyasası kurumu kapsamındaki kurumlarca yapılacak işlemler,
· Ödünç para verme işlemleri,
· Özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler,
· Yetkili müesseselerce yapılan işlemler (- Bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezlerince yapılanlar dahil - 3.000 Amerikan Doları veya muadili efektif / döviz alış ve satış işlemlerinde ),
· Posta merkezi işlemleri,
· Finansal kiralama işlemleri ve
· Sigortacılık işlemleri.